Kvarteret Sagan (f.d. Vattentornsparken)

Kommunen har anvisat mark till Rikshem, ByggVesta, Småa och Hökerum Bygg för ca 450 bostäder i kvarteret Sagan med flera (före detta Vattentornsparken) i Ulleråker.

Rikshem, Byggvesta, Småa och Hökerum Bygg har i samarbete med kommunen tagit fram förslag för hur de vill bygga i det nya området kvarteret Sagan med flera (före detta Vattentornsparken). Området kommer att bestå av drygt 250 hyresrättsbostäder och cirka 200 bostadsrätter. 

Området ska också innehålla en ny allmän park intill vattentornet. Det gamla vattentornet byggdes år 1900 och både det och naturen i området kommer att prägla parken. 

I området ska det byggas kommersiella lokaler för till exempel kaféer, uteserveringar och en ny förskola. Byggnaderna i området blir varierade i både form, höjd och materialval. Det blir både flerbostadshus i trä i 11 våningar och moderna fristående stadsparkhus i lägre skala. Flera av projekten fokuserar på mänskliga möten och genomtänkta vistelseytor för boenden.

Byggherrarna fortsätter nu att utveckla sina förslag under planprocessen och fram till bygglovansökan. De samarbetar också med byggherrarna i centrala Ulleråker och kommunen. Syftet är bland annat att arbeta bättre med hållbarhet, lära av varandra och hitta synergieffekter.

Norra kvarteret

Rikshem/Folkhem (PDF, 14 MB) i samarbete med Arkitema och Urbio

Skogskvarteret består av ca 140–150 lägenheter fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret byggs i trä med undantag av bottenvåning. Runt byggnaden löper balkonger och terassgångar av massivträ. Material och konstruktion synliggörs och blir en viktig del i historien om och upplevelsen av skogskvarteret menar byggherren. I bottenvåning kommer det att finnas både kommersiella lokaler och LSS-boende.

Ladda ner högupplöst bild för Norra kvarteret

Östra kvarteret

Småa (PDF, 36 MB) i samarbete med Utopia arkitekter och Karavan

Förslaget grundidé är enligt byggherren stadsparkhus med en formstark tolkning av gamla Ulleråker. Några grundprinciper är formstarkt och inbjudande, social gemenskap, den hållbara vardagen och de värdefulla vattnet. Förslaget rymmer ca 90 lägenheter.

Ladda ner högupplöst bild för Östra kvarteret
Ladda ner utväderingsutlåtande för Östra kvarteret (PDF, 405 KB)

Södra kvarteret

För det södra kvarteret har kommunen gett markanvisning till ByggVesta och till Hökerum bygg AB.

ByggVesta (PDF, 11 MB) i samarbete med Kod arkitekter och White

Förslaget är enligt byggherren ett urbant, levande bostadskvarter med naturen närvarande mellan husen där gröna mellanrum bildar en tröskel mellan stad och bostad, en plats för grannskapet att leva och frodas. Förslaget innehåller drygt 150 hyresrätter, en förskola om fyra avdelningar samt nya lokaler för kommersiell verksamhet.

Ladda ner bild för ByggVestas förslag i Södra kvarteret
Ladda ner utvärderingsutlåtande för ByggVestas förslag i Södra kvarteret (PDF, 483 KB)

Hökerum Bygg AB i samarbete med Kirsh + Dereka

Hökerum Bygg AB har fått markanvisning för cirka 60 lägenheter. Bolaget håller tillsammans med arkitekter på och tar fram ett bebyggelseförslag i samråd med kommunen. Förslaget förväntas vara klart till hösten.

Uppdaterad: