Kvarteret Vinghästen (f.d. Centrala Ulleråker)

Under juni till september 2016 pågick en markanvisningstävling i kvarteret Vinghästen med flera (före detta Centrala Ulleråker). Tre kvarter har markanvisats. Två kvarter och en torgbyggnad finns kvar att anvisa.

Markanvisning för det norra och det sydvästra kvarteret i kvarteret Vinghästen med flera (före detta Centrala Ulleråker)

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade i december 2016 beslut om att anvisa mark  till

  • Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening i det norra kvarteret
  • Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i det sydvästra kvarteret
  • HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB, Kärnhem Bostadsproduktion AB i det östra kvarteret.

Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och respektive byggherre.

Läs mer om markanvisningstävlingen. 

Läs stadsbyggnadsförvaltningens utlåtande över de vinnande förslagen här:
Norra kvarteret (PDF, 321 KB)
Sydvästra kvarteret
Östra kvarteret (PDF, 520 KB)

Se de vinnande förslagen

Norra kvarteret

Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening i samarbete med EG Architects AB, Archus Arkitekter AB och Karavan landskapsarkitekter AB 

Se det vinnande förslaget från Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening

Sydvästra kvarteret

Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i samarbete med Belatchew Arkitekter, Kirsh+Dereka Arkitekter, MORF landskapsarkitektur AB och SLU 

Se det vinnande förslaget från Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB (PDF, 15 MB)

Östra kvarteret

HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB, Kärnhem Bostadsproduktion AB. Arkitekter: Archus Arkitekter, Erséus Arkitekter AB, Tovatt Architects & Planners AB. Landskapsarkitekt: White arkitekter AB.

Se det vinnande förslaget från HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB, Kärnhem Bostadsproduktion AB. (PDF, 10 MB)

Uppdaterad: