Texter om den offentliga konsten i Ulleråker

Genom konstskribenten Frida Sandström kan du följa arbetet med den offentliga konsten i Ulleråker.

Med avstamp i Ulleråkers konstprogram KUR - Konst Ulleråker skriver Frida reflekterande texter om offentlig konst, offentliga rum och gemensamma minnen. 

I "Det inverterade arkivet" kan du läsa om den offentliga konstens relation till staden, till dess befolkning och till tiden som förändras. Frida Sandström fördjupar sig i fenomen som aktualiseras när ny offentlig konst introduceras i en stadsdel som Ulleråker. Aktiveras en svunnen tid, eller är det snarare en ny historia som uppdagas? Med det inverterade arkivet visar hon hur historien inte är linjär, så att det ena avlöser det andra – utan hur gamla minnen och nya händelser samspelar i upplevelse av vår samtid och av konsten. Så vänds arkivet ut och in.

Det inverterade arkivet, del 1 – Gemensamma minnen.

Om Frida Sandström

Frida Sandström (född 1990) arbetar i gränslandet mellan konstkritik och pedagogik, med fokus på skrivande och performance. Hon ingår i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp och skriver återkommande för svenska kulturtidskrifter och dagspress.

2017-2018 arbetar hon genom det konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojektet The Glossary of the Event tillsammans med konstnären Cara Tolmie och curatorn och skribenten Aleksei Borisionok, vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon curaterar konstprogrammet vid Norbergfestival och arbetar som konstpedagog vid Moderna Museet. Hon är också masterstudent i estetik vid Söderrtörns högskola.

Uppdaterad: