Texter om den offentliga konsten i Ulleråker

Genom konstskribenten Frida Sandström kan du följa arbetet med den offentliga konsten i Ulleråker.

Frida kommer att skriva texter om konsthändelser, förstudier och de konstnärliga gestaltningarna i området. Utgångspunkt för texterna är Ulleråkers konstprogram KUR-Konst Ulleråker.

Den första texten publiceras i slutet på juni 2018. 

Om Frida Sandström

Frida Sandström, konstskribent. Foto: Susanna Jablonski.

Frida Sandström (född 1990) arbetar i gränslandet mellan konstkritik och pedagogik, med fokus på skrivande och performance. Hon ingår i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp och skriver återkommande för svenska kulturtidskrifter och dagspress.

2017-2018 arbetar hon genom det konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojektet The Glossary of the Event tillsammans med konstnären Cara Tolmie och curatorn och skribenten Aleksei Borisionok, vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon curaterar konstprogrammet vid Norbergfestival och arbetar som konstpedagog vid Moderna Museet. Hon är också masterstudent i estetik vid Söderrtörns högskola.

5 juni 2018