Detaljplaner

Nu har vi börjat med att detaljplanera de två sista områdena i Ulleråker, Tallstråket och Södra Ulleråker. I Centrala Ulleråker har vi kommit fram till genomförandefasen och börjar bygga under första kvartalet 2022.

Tallstråket

I delprojektet Tallstråket planeras för cirka 2 800 bostäder varav 600 studentlägenheter. Bostäderna föreslås preliminärt fördelas så att 1200 lägenheter blir hyreslägenheter och resten bostadsrätter. Utöver bostäder så planerar vi för 18 800 kvadratmeter kontorslokaler, 3 500 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 600 grundskoleplatser och två mobilitetshus.

Södra Ulleråker

I delprojektet Södra Ulleråker planlägger vi för 1600 nya bostäder, 2 700 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 400 grundskoleplatser och två mobilitetshus.

Ett hållbart liv

I Ulleråker främjar vi gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Två planerade hållplatser för den nya kapacitetsstarka kollektivtrafiken är tänkta att placeras i området. Vi bygger också flera mobilitetshus i området för parkering, bilpool med mera.

Befintliga träd, särskilt de äldre tallarna kommer att bevaras i största möjliga utsträckning. Det blir ett varierat område där unga möter äldre, verksamheter och boende skapar en levande stadsdel under hela dygnet och naturen hela tiden finns närvarande.

Nedan en skiss på hur det kan se ut när det står klart. 

För Södra Ulleråker och Tallstråket kommer två detaljplaner tas fram och väntas vinna lagakraft  2025/2026. Projekteringen påbörjas därefter. 

Detaljplanerna för Centrala Ulleråker med Kvarteret Vinghästen m.fl och Kvarteret Sagan med flera vann laga kraft 2019-10-31. Nu påbörjas projektering av dessa områden.

Detaljplan Kvarteret Sagan med flera

Detaljplan Kvarteret Vinghästen med flera

 

Illustration: Warm in the winter/Mandaworks

Uppdaterad: