Nuläge

Arbetet befinner sig i ett startläge och det finns få färdiga resultat. I dagsläget har arbetet resulterat i en vision för området som nu bearbetas ytterligare.

Närboendemöten har skett i januari 2015.

Uppdaterad: