Byggnader rivs i Ulleråker

Kommunen har beslutat att riva två hus på Ulleråkersvägen i Ulleråker.

Arbetet startar i april och ska vara avklarat under sommaren. Marken kommer senare att ge plats åt nya byggnader.

Innan husen monteras ner kommer de att saneras invändigt. Efter rivningen återställs markytan inför arbetet med att projektering av de nya husen påbörjas.

Arbetsområdet kommer att avskärmas med byggstaket under rivningsperioden.

31 mars 2017