Rivningsarbeten i oktober

I oktober river vi hus 75.

Arbetet med att riva huset påbörjas i mitten av oktober och beräknas ta cirka en månad. Sortering och transport av rivningsmassorna pågår fram till jul.

16 september 2016