Rivningsarbeten i området

Rivning pågår av några hus i området. Rivning utomhus kommer att pågå under större delen av 2016.

I hus 56, 75 (f.d. psyksjukhuset) och 78 pågår rivning, för närvarande till största delen inomhus. Med början under våren 2016 kommer även rivning att intensifieras utomhus. Husen kommer att vara rivna under hösten 2016.

Planprogrammet är vägledande för kommande beslut om rivning eller försäljning av byggnader som ägs av Uppsala kommun. Beslut om rivningar och försäljning av byggnader kommer att fattas successivt under omvandlingen av Ulleråker. Flertalet av de byggnader som ligger norr och väster om Ulleråkersvägen förutsätts kunna rivas.

Inför 2017 planeras för rivningsarbeten för följande hus: 21, 47, 55 och 76. Allt detta för att möjliggöra utveckling av det nya Ulleråker

Karta med husnummer (PDF, 470 KB) 

4 mars 2016