Stadsutvecklingsdialog

Dialog och medskapande är förutsättningar om vi gemensamt ska lyckas nå visionen om Ulleråker. Stadsbyggnadsdialog är en medskapande process i Ulleråkerprojektet tillsammans med kommunens invånare, företag, innovatörer, akademin och våra byggherrar.

Resultat av tidigare dialoger

Här kan du läsa en sammanfattning av inkomna synpunkter om planprogrammet. Du kan också ta del av synpunkter, idéer och förslag som lyfts fram vid dialogtillfällen om detaljplanerna för centrala Ulleråker och Vattentornsparken.

Planprogram för Ulleråker

Planprogrammet för Ulleråker var ute på samråd 15 juni–4 september 2015. 
Samrådsredogörelse med sammanfattning av inkomna synpunkter (PDF, 3 MB)

Namnförslag

Namnförslag på nya kvarters-, gatu-, torg- och parknamn i Ulleråker var ute på samråd 24 april–20 maj
Se ett urval av namnförslagen från dialogen

Uppdaterad: