Stadsutvecklingsdialog

Dialog och medskapande är förutsättningar om vi gemensamt ska lyckas nå visionen om Ulleråker. Stadsbyggnadsdialog är en medskapande process i Ulleråkerprojektet tillsammans med kommunens invånare, företag, innovatörer, akademin och våra byggherrar.

Delta i ett expertråd om Ulleråkers utveckling

Nu kan du anmäla intresse för att delta i ett expertråd om Ulleråkers utveckling. Vi söker engagerade och dedikerade medborgare, företag och verksamheter som vill vara med och utveckla boenden, företagande, verksamheter och föreningsliv i området. Expertrådet blir ett rådgivande forum med inflytande över hur Ulleråker kan bli Uppsalas bästa stadsdel för dem som bor och verkar där.

Lämna en intresseanmälan för att delta expertrådet

Resultat av tidigare dialoger

Här kan du läsa en sammanfattning av inkomna synpunkter om planprogrammet. Du kan också ta del av synpunkter, idéer och förslag som lyfts fram vid dialogtillfällen om detaljplanerna för centrala Ulleråker och Vattentornsparken.

Planprogram för Ulleråker

Planprogrammet för Ulleråker var ute på samråd 15 juni–4 september 2015. 
Samrådsredogörelse med sammanfattning av inkomna synpunkter (PDF, 3 MB)

Detaljplan för Centrala Ulleråker

Detaljplanen för Centrala Ulleråker var ute på samråd 17 juni–2 september 2016.

Planhandlingarna för Centrala Ulleråker

Presentation från samrådsmötet 24 augusti (PDF, 5 MB)

Idéer, förslag och synpunkter från dialogtillfällen om Centrala Ulleråker

Detaljplan för Vattentornsparken

Detaljplanen för Vattentornsparken var på samråd 23 maj4 juli 2016. 
Planhandlingar för Vattentornsparken

Idéer, förslag och synpunkter från dialogtillfället 31 maj 2016 (PDF, 1 MB)

Namnförslag

Namnförslag på nya kvarters-, gatu-, torg- och parknamn i Ulleråker var ute på samråd 24 april–20 maj
Se ett urval av namnförslagen från dialogen

26 januari 2017