Uppsala Arena

Detaljplanen Uppsala Arena gör det möjligt att bygga en besöksanläggning med plats för upp till 10 000 åskådare. Byggnaden ska utformas som en märkesbyggnad. Planen medger cirka 20 000 kvadratmeter byggnadsarea och omfattar ytor för angöring med cykel och buss. Byggnaderna tillåts att vara 20 meter höga.

Läs dokumentation och detaljplan för Uppsala Arena

uppsalaeventcenter.se kan du läsa om det projekt som syftar till att bygga en arena på området.

Tidsplan

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 30 januari 2017.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: