Så utvecklar vi stationsområdet

Under de kommande åren kommer en stor utveckling att ske av Uppsala C. Här kan du läsa om de planer som finns.

När vi planerar för utvecklingen av Uppsala C och stationsområdet tänker vi långsiktigt. I vår planering tar vi därför höjd för hur vi lever och reser idag men även för hur våra liv ser ut om 10, 20 och 30 år.

I vår planering ska vi se till att vi har ett stationsområde som:

  • har kapacitet som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik
  • har kapacitet för alla de människor som rör sig i och genom stationen
  • är en levande och attraktiv plats som skapar mervärden för omkringliggande områden
  • kan utvecklas och byggas ut etappvis.

Se skiss över hur vi planerar att bygga om stationsområdet

Cykel och parkering

Vi bygger om cykelstråken i nordsydlig riktning längs med spåren. Sidenvävargatan får ett stärkt cykelstråk med en bro över Strandbodgatan och en framtida koppling längs med spåren söderut möjliggörs.

Cykelparkeringar kommer att finnas på båda sidor om tågspåren, med fokus på det nya moderna cykelparkeringshuset på stationsområdets västra sida. Centralpassagen förlängs och säkerställer en god koppling mellan stadens östra och västra sida av spårområdet samt erbjuder en ny entré till det nya cykelparkeringshuset i nivå med centralpassagen. Här parkerar du i ett tryggt, effektivt och modernt cykelgarage som kommer koppla dig som cyklist direkt till respektive plattform. Cykelparkeringen beräknas rymma 4500 cykelplatser. 

Uppsala C_cykel och parkering.jpgBild: Centralpassagen mot innerstaden, med cykelparkeringshuset till vänster i bilden. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Större stationshus

Det ska vara lätt att hitta till Uppsala C och att orientera sig på plats. Utgångspunkten för nya Uppsala centralstation blir därför ett helt nytt och större stationshus, söder om nuvarande centralpassage. Det nya stationshuset kommer att stå mitt i stationsområdet och ha flera in- och utgångar med direkt förbindelse till tågspåren, bussar, spårväg, cykel, och taxi. Det binder ihop centralpassagen med cykelparkeringshuset och med den nya norra bron som står i direkt förbindelse med stationens alla tågperronger. Detta innebär att du som cyklist kan ta dig direkt till tågperrongen efter att ha parkerat din cykel.

Den norra gångbron som förbinder den östra med den västra sidan av spåren samt till tågperrongerna blir en del av stationen. I öster ansluter bron till frodeparken och i väster direkt in i den nya stationsbyggnaden.

Interiören i det nya stationshuset blir ljus och luftig med resenärsinformation, serveringar och butiker. Tryggheten är i fokus för dig som resenärs och Givetvis finns också funktioner såsom förvaringsskåp och toaletter.

Uppsala C_större stationshus.jpgBild: Uppsala C får ett helt nytt och större stationshus, söder om nuvarande Centralpassage. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Torget utvecklas och skapar plats för mer uteserveringar

Olof Palmes plats ska ge en stark identitet till hela stationsområdet. Dagens taxiuppställning ges en ny placering och det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats som vibrerar av resenärer och uteserveringar. Här möts resenären som ska byta tåget mot bussen, turisten som tar spårvägen vidare söderut eller cyklisten som ska vidare österut till Fålhagen. Torget omfamnas av och länkar samman den gamla stationsbyggnaden, dagens terminalbyggnad och Centralpassagen med det nya större stationshuset.

Uppsala-C_torget utvecklas.jpgBild: Det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Gunnar Leches park återinförs som stadspark

Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala i början av 1900-talet och har satt stark prägel på stan. Han har fått ge namn åt det parkområde som löper utmed Kungsgatan och som tillkom i samband med den tidigare ombyggnationen av stationen. Nu kommer parken att utvidgas och omfatta ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats.  Dagens cykelparkering kommer i samband med utvidgningen av parken flyttas till det nya cykelgaraget i anslutning till Centralpassagen.

Uppsala C_ny stadspark.jpgBild: Gunnar Leches park utvidgas till ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Stationsbro över spåren

En ny gångbro kommer att byggas över spåren och kopplar ihop det nya stationshuset med östra sidans kollektivtrafik och Frodeparken. Från den nya Stationsbron tar man sig direkt ner till tågperrongerna. Bron bjuder på en fin utsikt över Uppsala

Gångbro mellan Fjalars gränd och östra sidan

Det blir även en gångbro från Fjalars gränd och östra sidans kollektivtrafik och Främre Boländerna. Även här tar du dig direkt ner till tågperrongen. Bron blir en viktig länk mellan västra sidans stationsområde och den östra med koppling till Främre Boländerna. 

Bergsbrunnaparken blir Lennakattens hemvist

Museijärnvägen med Lennakatten byter hemvist till Bergsbrunnaparken. Det tidigare spårområdet och järnvägsbron görs om till en grön gångpassage för att stärka Bergsbrunnaparken och tillgången till Lennakatten. Bergsbrunnaparken och närliggande kvarter är under omvandling och kommer tillsammans med Lennakattens nya station utgöra en naturlig förlängning av innerstaden och Uppsala C.

Lennakatten_UppsalaC.jpgBild: Lennakatten. Foto: Destination Uppsala.2

Uppdaterad: