Tidplan och beslut

Arbetet med att utveckla Uppsala C och området runt omkring befinner sig just nu i ett planeringsstadium.

Under 2020 genomfördes olika workshops där kommunen bjöd in bland annat näringslivet, fastighetsbolag, Uppsala universitet och Region Uppsala för att diskutera framtiden och utvecklingen av stationsområdet. Efter det har arbetet med att ta fram en utvecklingsplan fortsatt och under hösten 2021 har ett första utkast presenteras.

Tidplan och milstolpar

2022

24 maj: Utvecklingsplanen presenterades för ordförande för kommunstyrelsen och regionstyrelsen.

15 juni: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utvecklingsplanen.

Ta del av utvecklingsplanen för Uppsala C


Framöver följer markanvisningar och detaljplaneläggning.

 

Uppdaterad: