Västra Librobäck

Uppsalas näringsliv växer. Uppsala kommun arbetar för att svara mot det behov som finns av utrymme för expansion och nyetablering på olika platser för olika typer av verksamheter. Ett nytt område för näringslivsverksamhet planeras i området Västra Librobäck nordväst om centrala Uppsala.

Området består idag av ett öppet odlingslandskap med åkrar, åkerholmar, gårdar och bostadshus. Området ska utformas med hänsyn till stadens nordvästra entré, nuvarande bebyggelse och det öppna landskapet.

Kontakta oss

Josefine Bosell
Uppdaterad: