Vindbron i Ultuna

En ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Vindbrovägen.

Bron är en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden är två meter. Bygget av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Det har funnits en bro på platsen åtminstone sen 1600-talet men från slutet av 90-talet har Vindbron varit stängd för trafik.

Vägen till bron från Kungsängens gård kommer också att rustas upp och det blir möjligt att parkera.  

Den totala kostnaden för Vindbron är 20 miljoner kronor och Uppsala kommun har fått 7,7 miljoner kronor i statligt stöd från Trafikverket för att finansiera brobygget. PEAB är upphandlad entreprenör och kommer att utföra arbetet.

Tidsplan

Bygget pågår nu och bron ska vara klar att använda efter sommaren.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
26 april 2018