Kungsängen 1:8, del av

Samrådstid var mellan 29 september till och med 20 oktober 2014. Enkelt planförfarande.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en förskola för 4–6 avdelningar inom fastigheten Kungsängen 1:8, ägd av Uppsala kommun, samt att möjliggöra en bredare gata (blivande Industrigatan) på de tredan borttagna industrispåret mellan Kungsängen 21:7 och Kungsängen 22:7.

Följebrev (PDF, 116 KB)
Plankarta  (PDF, 467 KB)
Samrådslista  (PDF, 28 KB)
Bullerutredning  (PDF, 398 KB)
Plan- och byggnadsnämndens beslut om planuppdrag  (PDF, 147 KB)
Behovsbedömning  (PDF, 154 KB)

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: