Kvarteret Koppartrycket

Samrådstid skedde under perioden 25 juni till och med 11 juli 2014. Enkelt planförfarande.

Planområdet ligger i Slavsta, norr om Södra Slavstavägen, och omfattar hela fastigheten Årsta 61:2 samt del av Årsta 11:232 och Årsta 61:11.

Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra uppförande av ytterligare ett bostadshus inom fastigheten.

Följebrev (PDF, 115 KB) 
Planbeskrivning  (PDF, 655 KB)
Plankarta  (PDF, 107 KB)
Samrådslista  (PDF, 29 KB)

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: