Lötens sportfält

Samrådstid skedde mellan 25 september till och med 15 oktober 2014. Enkelt planförfarande.

Detaljplanen innebar i korthet att en matcharena för elitfotboll möjliggörs på Lötens sportfält. Studenternas IP, där elitfotbollsmatcherna spelas idag, ska byggas om. Löten ska därför tillfälligt kunna husera dessa matcher under ombyggnadsperioden. När elitfotbollsmatcherna åter kan spelas på Studenternas IP kan Löten användas som tränings- och matcharena för lägre divisioner.

Följebrev  (PDF, 115 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 3 MB)
Plankarta  (PDF, 691 KB)
Samrådslista  (PDF, 114 KB)
Tillgänglighetsutredning  (PDF, 1 MB)
Riskutredning  (PDF, 2 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 997 KB)

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: