Norby 53:11 och Norby 53:4

Planen gör det möjligt att stycka av en del från fastigheten Norby 53:11 så att en ny fastighet kan skapas. En skaftväg kommer att leda in till den nya fastigheten där ett nytt bostadshus kan byggas.

Planen är ett tillägg till gällande detaljplan för Norby, 00/20086.

Planhandling (PDF, 1 MB)
Plankarta  (PDF, 573 KB)
Följebrev  (PDF, 173 KB)

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: