Sävja Tennisklubb

Samråd skedde mellan 11 november till 1 december 2014. Enkelt planförfarande.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus med fristående garage samt tennisbanor, klubbhus, oc parkering på bland annat fastigheten Sävja 2:8 som ägs av Sävja Tennisklubb.

Följebrev (PDF, 95 KB)
Planhandling (PDF, 1 MB)
Plankarta (PDF, 512 KB)
Samrådslista  (PDF, 14 KB)
Bullerutredning (PDF, 3 MB)

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: