Tornet, norra delen

Fanns utställd för granskning från och med 14 maj till och med 6 juni 2014.

Planområdet ligger i stadsdelen Kapellgärdet. Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av ett kvarter flerbostadshus i 4-5 våningar. Planen möjliggör cirka 170 lägenheter. Parkering ska huvudsakligen ske i garage under mark.
Planförslaget stämmer överrens med intentionerna i översiktsplanen.

Följebrev (PDF, 257 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 701 KB)
Riskanalys  (PDF, 3 MB)

Mer information

Sara Lindh
Uppdaterad: