Tuna backar 38:2

Samrådstid skedde från och med 3 juni till och med 27 juni 2014.

Detaljplanen innebär i korthet möjligheten att utöka byggrätten för befintlig förskola inom fastigheten Tuna backar 38:2.

Följebrev  (PDF, 116 KB)
Planbeskrivning inklusive samrådslista (PDF, 895 KB)
Plankarta  (PDF, 325 KB)

Mer information

Planhandläggare
Veronica Sjögren
Uppdaterad: