Uppsala Arena

Samrådstid skedde under 2 juli till och med 15 augusti 2014.

Planförslaget syftade till att möjliggöra Uppsala Arena med plats för upp till 10 000 åskådare och är belägen i ett område intill Österleden och Gränby centrum. Byggnaden tillåts att vara 40 meter hög och ska utformas som en märkesbyggnad.

Följebrev  (PDF, 188 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 3 MB)
Samrådslista  (PDF, 37 KB)
Plankarta  (PDF, 724 KB)
Behovsbedömning  (PDF, 854 KB)
Arkeologisk utredning  (PDF, 23 MB)
Tillgänglighetsanalys  (PDF, 2 MB)
Länsstyrelsens beslut 2009 om förslag till kompensationsåtgärder för den större vattensalamandern  (PDF, 80 KB)
Salamanderutredning - Ekologigruppen  (PDF, 2 MB)

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin

Mer information

Trafikplanerare
Niclas Andersson
Uppdaterad: