Avslutade samråd eller granskning 2019

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2019. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

 

Samråd

Detaljplan för kvarteret Ubbo

 

 Granskning

 

 

Uppdaterad: