Studenternas IP

Detaljplanen var på samråd från 3 oktober till och med 14 november 2016.

Planområdet ligger utmed Fyrisån i centrala Uppsala. Området avgränsas av Stadsträdgården, Sjukhusvägen, Ulleråkersvägen, Studenternas vinterarena och Fyrisån.

Detaljplanen innebär i korthet att en ny och modern idrottsarena möjliggörs inom det område där Studenternas idrottsplats ligger idag. Idrottsanläggningen ska utformas för fotboll och inriktningen är att bygga för en publikkapacitet på minst 8 000 sittande åskådare, samt tillhörande verksamheter och byggrätter för bl.a. idrott, centrumverksamhet och kontor.

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: