Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 8 januari t.o.m 19 februari 2019.

Planområdet ligger längs med Villavägen i Kåbo, cirka två kilometer från Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i de befintliga byggnaderna, än de 4 lägenheter som är tillåtna enligt den tidigare gällande detaljplanen.

Lämna dina synpunkter på detaljplanen

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: