Detaljplan för del av kvarteret Sofielund

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 5 mars t.o.m 16 april 2019.

Planområdet är beläget i Boländerna, mellan Kungsängsvägen och Björkgatan cirka 1,7 km från Resecentrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av marken genom att tillåta kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet inom fastigheten Boländerna 23:10.

Tyck till

Lämna dina synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Marcus Ekström
Uppdaterad: