Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes

Detaljplanen är ute på granskning fr.o.m 30 augusti t.o.m 20 september 2019.

Planområdet ligger ut med S:t Johannesgatan och S:t Larsgatan i kvarteret S:t Johannes. Fastigheten ligger centralt i staden, cirka 200 meter nordväst om Uppsala domkyrka.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den befintliga byggnaden inom fastigheten.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: