Kvarteret Sala i centrala staden

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: