Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 11 februari t.o.m 4 mars 2019.

Fastigheten ligger vid Järpvägen i Sunnersta.

Planändringen syftar till att möjliggöra en avstyckning av en bostadsfastighet.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: