Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl (f.d. Centrala Ulleråker)
(diarienummer 2015-002223)

31 oktober 2019

 

Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken)
(diarienummer 2014-000508)

31 oktober 2019

 

Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9
(diarienummer 2018-000703)

19 september 2019

 

Detaljplan för del av kv Mörsaren och Kanonen
(diarienummer 2017-002124)

19 september 2019

 

 Detaljplan för del av kvarteret Plantan
(diarienummer 2015-002019)

11 juli 2019

 

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14
(diarienummer 2016-003131)

13 juni 2019

 

Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 114:2
(diarienummer 2018-000790)

8 maj 2019

 

Detaljplan för Luthagen 9:1
(diarienummer 2015–003263)

2 maj 2019

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg
(diarienummer 2014-000019)

2 april 2019

 

Detaljplan för del av Starbo
(diarienummer 2016-002967)

14 mars 2019

 

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C - Ändring av detaljplan
(diarienummer 2018-000438)

12 januari 2019

 

Uppdaterad: