Avslutade samråd eller granskning 2022

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2022. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

Samråd

Detaljplan för del av kvarteret Triangeln

Detaljplan för Gång- och cykelväg. Ulva

Granskning

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Detaljplan för kvarteret Bredablick

Detaljplan för Kvarteret Sigrun

Uppdaterad: