Del av kvarteret Oden Ygg

Detaljplanen var på granskning från 28 februari till och med 21 mars 2018.

Planområdet är beläget i centrala Uppsala och omgärdas av Kungsgatan, Vaksalagatan, S:t Persgatan och järnvägspromenaden intill järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad för centrumverksamhet inom kvarteret Oden Ygg, där den nya byggnaden ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och Kungsgatan.

Mer information

Planhandläggare
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: