Del av Starbo

Detaljplanen var på samråd från 30 maj till och med 20 juni 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra sammanbyggande av de befintliga huvudbyggnaderna och de befintliga garagen för samtliga fastigheter inom planområdet.

Planområdet omfattar det sedan tidigare detaljplanelagda bostadsområdet i Starbo, söder om Stenhagen och väg  55/Enköpingsvägen, i västra delen av Uppsala, se bild nedan. Fågelvägen är det cirka 4 kilometer till Stora torget.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: