Del av Starbo

Detaljplanen var på granskning från 10 september till och med 1 oktober 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra sammanbyggande av de befintliga huvudbyggnaderna och de befintliga garagen för samtliga fastigheter inom planområdet.

Planområdet omfattar det sedan tidigare detaljplanelagda bostadsområdet i Starbo, söder om Stenhagen och väg  55/Enköpingsvägen, i västra delen av Uppsala, se bild nedan. Fågelvägen är det cirka 4 kilometer till Stora torget.

 

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: