Detaljplan för Österängens IP

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 8 november t.o.m 20 december 2018.

Planområdet ligger i Fålhagen och avgränsas av Hjalmar Brantingsgatan, Petterslundsgatan, Björkgatan samt Österängsgatan. Avståndet till Resecentrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större läktare och fler funktioner för att idrottsanläggningen kan utvecklas till en elitarena för amerikansk fotboll. Fotboll och friidrott ska fortsatt kunna utövas på platsen.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: