Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 6 november t.o.m 27 november 2018.

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i
Uppsala. Mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra tre punkthus i max 8 våningar och ett
lamellhus i 5 våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter.

Övriga utredningar från planprogrammet går att ta del utav här

Uppdaterad: