Kvarteret Plantan

Detaljplanen var på granskning från 8 maj till och med 5 juni 2018.

Planområdet ligger till största del inom kvarteret Plantan i innerstaden. Kvarteret Plantan avgränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Klostergatan och Dragarbrunnsgatan. En mindre del av Klostergatan och Dragarbrunnsgatan ingår i planområdet.

Syftet med planen är att möjliggöra en byggnad med biograf och möjlighet till restauranger i bottenplan och att säkerställa en hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: