Luthagen 9:1

Detaljplanen var på granskning från 9 februari till och med 23 februari 2018.

Planområdet består av fastigheten Luthagen 9:1 och är en del av kvarteret Hemfrid. Fastigheten avgränsas av Norrlandsgatan, Jumkilsgatan, samt fastigheterna Luthagen 9:10, 9:12, 9:11 och 9:2.

Syftet med detaljplanen är att komplettera stadsdelen genom att bebygga fastigheten Luthagen 9:1 med två mindre flerbostadshus.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: