Norby 31:74, del av. Område mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen

Detaljplanen var ute på utställning/granskning fr.o.m 5 april t.o.m 26 april 2018.
Utställningen förlängdes och pågick t.o.m 16 maj 2018.

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i
Uppsala. Mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fyra punkthus i max 8 våningar och
ett lamellhus i 5 våningar med sammanlagt cirka 140 lägenheter.

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: