Planprogram för Gottsundaområdet

Planprogramet var på samråd från 23 april till och med 4 juni 2018.

Syftet med planprogrammet för Gottsundaområdet är att pröva möjligheten att tillföra
5 000–7 000 nya bostäder, allmän plats som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk
samt lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel.

Mer information

Mer information

Projektledare
Örjan Trapp

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: