Rackarberget

Detaljplanen var på granskning från 18 december 2017 till och med 22 januari 2018.

Planområdet  ligger i den västra delen av staden. Planområdet avgränsas av Luthagsesplanaden, Rackarbergsgatan och S:t Johannesgatan samt Gamla Studentstaden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i Rackarberget och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet. Förutom bostäder möjliggörs därför även centrumverksamhet, handel samt förskola. Planunderlaget redovisar
en utbyggnad som innebär cirka 450 nya studentlägenheter.

Uppdaterad: