Upphävande del av detaljplan för Skölsta

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 13 april t.o.m 4 maj 2018.

Skölsta är beläget öster om Uppsala, en dryg kilometer från stadsdelen Årsta.

Detaljplanen syftar till att upphäva en mindre del av Detaljplan för Skölsta (dnr 2012-20025, akt 0380-P2014/22). Motiv till upphävandet är att nuvarande detaljplanebestämmelser hindrar åtkomsten till marken på andra sidan om det område där detaljplanen upphävs.

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: