Upphävande del av detaljplan för Skölsta

Detaljplanen var på granskning fr.o.m 28 maj t.o.m 11 juni 2018.

Skölsta är beläget öster om Uppsala, en dryg kilometer från stadsdelen Årsta.

Detaljplanen syftar till att upphäva en mindre del av Detaljplan för Skölsta (dnr 2012-20025, akt 0380-P2014/22). Motiv till upphävandet är att nuvarande detaljplanebestämmelser hindrar åtkomsten till marken på andra sidan om det område där detaljplanen upphävs.

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: