Avslutade samråd eller granskning 2019

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2019. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

 

Samråd

Detaljplan för kvarteret Ubbo

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4

Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2

Detaljplan för del av Fullerö 21:66

Detaljplan för Kalle Blanks väg

Detaljplan för del av kvarteret Assar

Detaljplan för del av kvarteret Sofielund

Detaljplan för kvarteret Seminariet

Detaljplan för del av kv S:t Johannes

Detaljplan för Vänge 4:1

Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9

Detaljplan för Hammarparken

Detaljplan för Bälinge skola m.fl.

Detaljplan för Kvarngärdesskolan

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Detaljplan för del av kvarteret Leoparden

Detaljplan för Vaksala kyrkskola

Detaljplan för del av kv Klockaren

Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen

Detaljplan för Almtunaskolan

Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl

Detaljplan för Ångkvarnen

Upphävande av tomtindelning för Norby 105:1

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9, 54:15

Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6 Ändring av detaljplan för del av kv. Grytet

Detaljplan för kvarteret Sala i centrala staden

Detaljplan för ny skola i Gottsunda

 

Granskning

Fålhagen IP

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14

Detaljplan för Börjetull

Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid

Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Detaljplan för Tullgarnsbron

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes

Detaljplan för del av kv Assar 

Detaljplan för Vänge 4:1

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund

Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen

 

Uppdaterad: