Detaljplan för kvarteret Ubbo

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 16 november 2018 t.o.m 7 januari 2019

Planområdet är en del av kvarteret Ubbo som ligger centralt mellan Carolina Rediviva och Domkyrkan. Kvarteret omgärdas av Övre Slottsgatan, Åsgränd och Odinslund.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya byggnader för utställningslokaler, forskarbostäder och hotell på fastigheten Fjärdingen 20:3

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: