Detaljplan för Tullgarnsbron

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 29 april t.o.m 31 maj 2019.
Granskningstiden förlängdes och pågick till och med 24 juni 2019.

Den nya bron föreslås en placering i förlängning av Kungsängs-esplanaden som sedan ansluter till Ulleråkersvägen på den västra sidan om Fyrisån. Planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till
Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och områdena däremellan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket.

 Läs mer om Tullgarnsbron under planerade projekt och områden

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: