Detaljplan för kvarteret Sala i centrala staden

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 27 februari t.o.m. 19 mars 2020.

Kvarteret Sala ligger i Uppsalas stadskärna och omges av gatorna Vaksalagatan, Kungsgatan, Smedsgränd och Dragarbrunnsgatan.

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av kontors- och affärsytorna i centrum i ett attraktivt läge nära Resecentrum och Stora torget.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: