Avslutade samråd eller granskning 2021

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2021. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

Samråd

Detaljplan för Västra Librobäck

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

Detaljplan för östra Sala backe, etapp 3b

Upphävande av tomtindelning för Uppsala Dragarbrunn 20:2

Detaljplan för Norra Hovstallängen

Detaljplan för kvarteret Siv 

Upphävande av tomtindelning för Dragarbrunn 16:2

Program för Marielund utredningsområde

Detaljplan för del av Österplan

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Upphävande tomtindelning Fjärdingen 27:5 och 27:6

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9

Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Svartbäcken 48:6

Detaljplan för kvarteret Hindsgavl

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan

Detaljplan för Rickomberga 9:5

Granskning

Detaljplan för kvarteret Hugin

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge

Detaljplan för Ångkvarnen 

Detaljplan för Sävja Tennisklubb

Detaljplan för Österängens IP

Detaljplan för Bälinge 1:51

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

Detaljplan för Hammarparken

Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen

Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen (Kvarngärdet 64:2)

Detaljplan för del av kvarteret Ubbo

Detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3

Detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3a

Detaljplan för del av Österplan

Detaljplan för kvarteret Siv

Detaljplan för kvarteret Bredablick

Uppdaterad: