Instruktioner och regler inför mötet

Tillbaka till samrådshandlingar för Västra Librobäck

1. När du kommer in i mötet så hittar du längst upp på sidan en meny med en rad funktioner. De funktioner du behöver känna till är kameran, mikrofonen och pratbubblan som du ser omringade i bilden nedan.

Menyn i Teamsmöten där kameran, mikrofonen och pratbubblan är markerad.

2. Ha mikrofonen avstängd under mötet och aktivera den endast när du ska ställa en fråga eller dela en synpunkt. Du slår på och av den genom att klicka på mikrofonsymbolen. Kom ihåg att stänga av den igen när du pratat färdigt. Mikrofonen ska vara avstängd när du inte pratar för att undvika störande ljud.

3. Aktivera kameran när du vill ställa en fråga. Du slår på och av den genom att klicka på kamerasymbolen. Stäng av kameran när du inte pratar, eftersom den drar mycket bandbredd när den är på.

4. Klicka på pratbubblan när du vill skriva en fråga eller synpunkt i chatten.

5. Under och efter presentationen har du möjlighet att skriva dina frågor i chatten. Ställ tydliga frågor och håll en god ton för allas trivsel under mötet. Vi besvarar frågorna i turordning efter presentationen. Här får du vara beredd på att aktivera din kamera och mikrofon om vi eller du behöver ställa följdfrågor.

6. Efter presentationen har du även möjlighet att ställa dina frågor muntligen. Skriv "fråga" i chatten så får du ordet när det är din tur. Använd inte handuppräckningsfunktionen (handsymbolen) eftersom vi då inte kan se vem som räckte upp handen först. Glöm inte att sätta på kameran och mikrofonen när du pratar. Kom också ihåg att stänga av mikrofonen och kameran när du pratat färdigt.

Tillbaka till samrådshandlingar för Västra Librobäck

Uppdaterad: