Centrala Ulleråker

Detaljplanen var på samråd från 17 juni till och med 2 september 2016.

Planområdet ligger mellan Dag Hammarskjölds väg och Ulleråkersvägen och utgör Ulleråkers nya centrum enligt Planprogram för Ulleråker.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder, förskola, ett torg med hållplats för kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service samt två större parkeringshus.

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: